Miejsce pochówku Pileckiego i Nila odnalezione ?

April 24th, 2012 | Posted by Bartek in Historia

http://niezalezna.pl/27300-miejsce-pochowku-rtm-pileckiego-znalezione

Miejsce pochówku rtm. Pileckiego znalezione?

Miejsce pochówku rtm. Pileckiego znalezione? - niezalezna.pl

Na tzw. Łączce na Powązkach Wojskowych – miejscu pochówków kilkuset ofiar komunistycznego aparatu represji – w maju ruszą prace ekshumacyjne. Prawdopodobnie pochowano tam m.in. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

„Nasz Dziennik” podkreśla, że na terenie kwatery „Ł” spoczywają prawdopodobnie m.in. gen. August Fieldorf „Nil” oraz rtm. Witold Pilecki. Do tej pory ich miejsca pochówku pozostawały nieznane, jednak odkrycie zespołu IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku terroru komunistycznego może okazać się w tej sprawie przełomowe.

W latach 1948-54 na tzw. Łączce na Powązkach Wojskowych pochowano co najmniej 248 żołnierzy, ofiar stalinowskiego terroru rozstrzelanych w więzieniu mokotowskim – wynika z ustaleń zespołu dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku terroru komunistycznego.

Jak przypomina „Nasz Dziennik”, bardzo obiecująco wypadły wyniki wstępnych badań georadarem, które miały wykazać miejsca potencjalnych grobów.

Teraz trzeba uzyskać zezwolenia na ekshumacje i wyłonić w przetargu zespół archeologów, który się nimi zajmie.

– W maju na pewno zaczniemy prace – zapewnia sekretarz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Kunert. Również Szwagrzyk mówi, że wszystko wskazuje na to, iż majowy termin rozpoczęcia działań ekshumacyjnych będzie niezagrożony.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published.