Polish Sailing Society, New York – Polskie Towarzystwo Żeglarskie z siedzibą w Nowym Jorku

January 3rd, 2012 | Posted by Bartek in Komentarze

   KEDYW bierze czynny udział w działalności Polish Sailing Society – Polskiego Towarzystwa Żeglarskiego z siedzibą w Nowym Jorku.

   Członkowie Polish Sailing Society posiadają 11 jachtów żaglowych, w tym 6 pełnomorskich, uczestniczą czynnie w życiu żeglarskim Polonii wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, lecz przede wszystkim regularnie żeglują – tak czysto turystycznie jak i w regatach amerykańskich oraz polonijnych.

    Polskie Towarzystwo Żeglarskie z siedzibą w Nowym Jorku powstało w dniu 29 listopada, 2011 roku powołane głosami dziewiętnastu członków założycieli (w tym Małgorzaty Marciniak, Marka Jendrośki, Tomasza Fila, Romana Gąsiora i Bartosza  Bilińskiego – ze stałej załogi S/Y Kedyw), którzy zdecydowali o sformalizowaniu łączącej ich pasją żeglarską idei. Jednogłośnie wszyscy członkowie zdecydowali o złożeniu wniosku o przyjęcie Towarzystwa w poczet Członków Yacht Klubu Polski, wniosek ten oczekuje na rozpoznanie przez Zarząd Główny Yacht Klubu Polski.

   Serdecznie zapraszamy wszystkich żeglarzy i miłośników żeglarstwa do wspólnego z nami żeglowania na naszych jachtach !

kontakt: info(at)polishsailingsociety.org

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published.